17 jún, pondelok, 2024
A- A A+

Vitajte na našej stránke

Mesta a obce v štrajkovej pohotovosti final web

Oznámenie o reze drevín v blízkosti vzdušných elektrických vedení

Oznamujeme Vám, že Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47  Bratislava, na základe oprávnení vyplývajúcich zo zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vykoná v období. 22. máj 2022 – 26. jún  2023 rez drevín nachádzajúcich sa v blízkosti vzdušných elektrických vedení, v rámci pravidelnej údržby z dôvodu zachovania bezpečnej a bezporuchovej prevádzky nakoľko súčasný stav odporuje požiadavkám zákona č. 251/2012 o energetike, konkrétne ust. § 43 ods. 4 písm. b) a c) a ods.5

V zmysle práv a povinností vyplývajúcich z § 11 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike Vám zároveň oznamujeme, že z dôvodu realizácie uvedenej činnosti budeme vstupovať na pozemky vo vybraných lokalitách katastrálneho územia obce Veľký Cetín.